Pedagogosche Coaching

Coachtraject

Het coachtraject start met een kennismakingsgesprek, waarbij we samen kijken naar welke pedagogische thema’s er binnen de organisatie de aandacht vragen. Omdat ik het belangrijk vind om vanuit vertrouwen een coachtraject te starten zal ik met iedere pedagogisch medewerker een individueel gesprek hebben om elkaar te leren kennen en te bespreken waar de medewerker zichzelf verder in wil ontwikkelen.

 

Video interactie begeleiding

Bij video interactie begeleiding film ik de pedagogisch medewerker gedurende een aantal waardevolle momenten, waarbij ik mij zal focussen op de leerdoelen. Samen met de pedagogisch medewerker bekijk ik de videobeelden en analyseren we het pedagogisch handelen op microniveau. Hierdoor ontstaan mooie inzichten van waaruit we leerdoelen opstellen.

tilky-video-interactie-begeleiding
tilky-coaching-on-the-job

Coaching on the job

Aan de hand van de vooropgestelde leerdoelen observeer ik de pedagogisch medewerker op de groep. Bij deze vorm van coaching geef ik zoveel mogelijk directe feedback of stel ik een waardevolle vraag. Op deze manier kan de pedagogisch medewerker de feedback of eigen inzicht direct toepassen. Aan het eind van mijn observatie blikken we kort terug. 

 

Optimaliseren leeromgeving

Ik beoordeel de leeromgeving door te kijken naar de indeling van de ruimte, de hoeveelheid en het soort speelgoed met als doel om je te helpen een (nog) uitdagendere leeromgeving te creëren. Een uitdagende leeromgeving zorgt ervoor dat kinderen geprikkeld raken, daardoor gemakkelijker tot spel komen en zich hierdoor verder zullen ontwikkelen. Op basis van mijn bevindingen schrijf ik een advies en help ik mee, wanneer gewenst, de ruimte aan te passen.

 

tilky-optimaliseren-leeromgeving

Wil je meer weten over een mogelijke samenwerking of heb je vragen over mijn werkwijze?
Neem dan contact met me op.